Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 2, 2018 in Zdrowie i medycyna |

Tbw, ffm, slm waga. Równowaga musi być

Metoda BIA to sposób, w którym na podstawie impedancji (zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu zmiennego) obliczany jest skład ciała. Wiemy jednak, że impedancja zmienia się nie tylko z powodu wahań ilości wody w organizmie, ale również ze względu na zmiany temperatury ciała. W związku z tym, gdy analizy robione są dla celów badawczych muszą być zapewnione takie same warunki pomiaru. W zastosowaniu 8-elektrodowej metody, pomiary składu ciała są robione oddzielnie dla wszystkich segmentów. Czyli pomiędzy impedancją kończyn górnych, a kończyn dolnych zachodzą różnice, tułów charakteryzuje się bardzo niską impedancją, natomiast kończyny górne i dolne charakteryzują się wysoką.

tbw, ffm, slm waga

Należy uważać zarówno na odwodnienie, jaki i zbyt dużą ilość płynów. Jeśli organizm jest odwodniony to wzrasta impedancja. Związany z tym spadek masy ciała o około 1 kg powoduje wzrost impedancji o około 15 Ohma w pierwszym dniu odwodnienia, czyli poziom tkanki tłuszczowej wzrasta o około 1% Z kolei impedancja obniża się po spożyciu wody. Interpretując wyniki analizy składu ciała, zwróćmy przede wszystkim uwagę, jaki wynik daje nam tbw waga, ffm waga oraz slm waga. Te trzy oznaczenia obrazują nam jaka jest w organizmie masa tkanek miękkich (slm waga), jaki jest poziom całkowitej zawartości wody w organizmie (tbw waga), oraz beztłuszczowa masa ciała (ffm waga]). Najważniejsze to zachować równowagę, pomiędzy wszystkimi składnikami ciała. Jest to klucz do właściwego traktowania organizmu, który bez równowagi po prostu kuleje.